Košík Nákupní košík
Košík je prázdný 

Dále nabízím:

Zamilovaní sloni

Zamilovaní sloni

Zamilovaná prasátka

Zamilovaná prasátka

Pidiprase

Pidiprase

Rozverný koník

Rozverný koník

Trumbelín - slon sedící

Trumbelín - slon sedící

Slon orientální

Slon orientální

Zamilovaní ptáci

Zamilovaní ptáci

Pidipták

Pidipták

Pidikoník

Pidikoník

Popelník pro rybáře

Popelník pro rybáře

Zamilované želvy

Zamilované želvy

Tužkovník

Tužkovník

Pidižába - princezna

Pidižába - princezna

Špagetka - jezevčík ležící

Špagetka - jezevčík ležící

Kominíček sedící

Kominíček sedící

Beruška

Beruška

Kožená kapsička na krk

Kožená kapsička na krk

Pidiželva

Pidiželva

Mikeš - kočka stojící

Mikeš - kočka stojící

Pašík - prasátko stojící

Pašík - prasátko stojící

Zamilovaní jezevčíci

Zamilovaní jezevčíci

Zvonek "spirála"

Zvonek "spirála"

Pidižába

Pidižába

Zvonek "domek"

Zvonek "domek"

Jmenovka

Jmenovka

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY (dále jen VSP)

 1. Všeobecná ustanovení

  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v Internetovém obchodě keramika.monczova.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazníka).

 2. Předmět smlouvy

  Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Rozměry, barvy a ostatní údaje uvedené na webových stránkách keramika.monczova.cz, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými.

 3. Místo plnění

  Místem plnění je místo, kde prodávající, předá zboží dopravci – přepravní firmě.

 4. Objednání zboží a uzavření smlouvy

  1. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím, resp. v případě výroby na zakázku, cena dohodnutá.

  2. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VSP a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito VSP vázán.

  3. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky.

  4. Prodávající je po doručení objednávky povinen obstarat a odevzdat kupujícímu objednané zboží  v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladu.

  5. Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním oznámení o zrušení objednávky elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na příslušném serveru. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu, resp. zahájil výrobu zboží.

  6. Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do dvou měsíců od doručení objednávky, platnost objednávky bez dalšího zaniká.

 5. Cena a platba

  1. Nejsme plátci DPH - ceny uvedené na webových stránkách keramika.monczova.cz jsou konečné.

  2. Ceny uvedené na webových stránkách keramika.monczova.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě výrazné inflaci nebo při výrazných změnách výrobních nákladů.

  3. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím.

  4. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen v dohodnuté době zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

 6. Dodání zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

  1. Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení.
   V případě, že objednané zboží nebude možné dopravci předat do 15-ti pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání.

  2. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

  3. Kupující je povinen objednané zboží převzít.

  4. Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat kupujícímu. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může kupující zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může kupující dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u dopravce.

  5. V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká. V takovém případě je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží kupujícímu.

  6. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu a případné poštovné nebo přepravné prodávajícímu:

   1. při převzetí zboží na poště, je-li zboží dodáváno poštou,

   2. osobě, která zboží předává, je-li zboží dodáváno prostřednictvím dopravce nebo osobním odběrem.

  7. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.

  8. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu.

  9. Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu a dodací list po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu nebo dodací list není správně vyplněn. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.

 7. Dodací podmínky

  Vyhrazujeme právo změny poštovného v případě změny cen dopravce.

  Balné neúčtujeme.

  Cena poštovného:

  Způsob dopravy Cena
  Osobní odběr
  Osobní odběr je možné v Opavě, Mírová 39 nebo Ostravě, 28. října 3346/91 po předchozí domluvě. Platba v hotovosti při předání.
  Zdarma
  Doporučená zásilka do 0,5kg
  Nelze použít nad 580Kč a nad 5cm výšky. Doručení obvykle do 2-3 dnů (bez garance).
  52 Kč
  Balík na poštu
  Garantované doručení následující pracovní den k vyzvednutí na poště.
  98 Kč
  Balík do ruky
  Garantované doručení následující pracovní den.
  125 Kč
  Obchodní Balík na Slovensko
  Doručení Českou a Slovenskou poštou. Garantované doručení do 3 prac. dnů.
  350 Kč

  Platba za zboží Cena
  Dobírka
  Platí se hotově dopravci při převzetí zásilky.
  36 Kč
  Bankovním převodem
  Platí se předem bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího. Zboží se expeduje po připsání částky na účet.
  Zdarma

  Všechny způsoby dopravy jsou pojištěny, doporučujeme v případě poškození balíku ten nepřevzít anebo ho nechat otevřít při převzetí a převzít ho pouze pokud je všechno v pořádku. Případné poškození zboží v již převzaté zásilce je třeba nejpozději do 2 prac. dnů od převzetí reklamovat u dopravce (kompletní balík, včetně všeho obalového materiálu a faktury) a informovat nás o této události. Na základě tohoto reklamačního řízení Vám pak pošleme zboží znovu anebo vrátíme peníze.

  Dodací lhůta je 1-15 pracovních dnů dle stavu zboží na skladě. V případě, že dodávka zboží by měla být delší než 15 pracovních dnů, budeme Vás o tomto informovat. Při přebírání zboží je kupující povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému.

  Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je přiložena k zásilce.

 8. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Bylo–li kupujícímu zboží dodáno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující oprávněn do 14-ti dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

  2. Kupující je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat poštou nebo e-mailem na adresu provozovny prodávajícího: Věra Monczová, Mírová 39, OPAVA 746 01, případně doručit osobně nebo doručitelem tamtéž. Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy.

  3. Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu.

  4. V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky  a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů.

  5. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží v originálním obalu, nepoškozené, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím, vyjma faktury.

  6. Odstoupil–li kupující platně od smlouvy, je prodávající  povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží sníženou o:

   1. náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží a jeho přípravou k dalšímu prodeji,

   2. o případné náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží u dopravce, jakož i

   3. o částku odpovídající rozdílu mezi zaplacenou cenou zboží a cenou, za kterou prodávající nabídne vrácené zboží k prodeji jako použité, nelze – li je prodat jako nové.

  7. Prodávající vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží kupujícím dobropis a tento zašle kupujícímu k podpisu. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo osobně v provozovně prodávajícího, a to do 14 pracovních dnů od doručení dobropisu podepsaného kupujícím.

  8. Pokud povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zanikla z důvodu zrušení objednávky kupujícím nebo uplynutím doby platnosti objednávky (blíže článek IV. těchto VSP) a kupující zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet prodávajícího, je prodávající povinen do 2 pracovních dnů od zrušení objednávky  nebo uplynutí platnosti objednávky, vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží, a to příkazem k úhradě na účet kupujícího.

 9. Záruční podmínky

  1. Délka záruky na prodávané zboží je 24 měsíců.

  2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami nebo působením jiných nestandardních jevů.

  3. Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího: Věra Monczová, Mírová 39, OPAVA, 746 01, e-mail: keramika.monczova@atlas.cz, mobil: 724 018 654.

  4. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace, kdy zároveň zákazník uplatňuje reklamaci přímo u samotného prodejce, dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní firmou.

  5. K reklamovanému zboží je nutné přiložit doklad o nákupu – fakturu a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní.

  6. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

 10. Závěrečná ustanovení

  Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách keramika.monczova.cz v den odeslání elektronické objednávky.
  Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. 
  Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

 11. Reklamace poškozené zásilky

  Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. Pokud příjemce zásilky zjistí skrytou vadu, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena. Při poškození zásilky kontaktujte dopravce a vyžádejte si sepsání Zápisu o škodě. Na základě zaslané kopie zápisu o škodě (e-mailem, poštou), Vám zašleme novou zásilku.

Vaše keramika.monczova.cz